Visjon

Vis side

Frelse – Forsoning – Åndelig rådgivning – Befrielse – Helbredelse 

ALT starter med frelse! Ekte frelse kan ikke arves fra barnetro, tradisjon eller mennesker, men innebærer omvendelse og befrielse fra synd. Det er frelsende kraft i navnet JESUS. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt/straffet (Mark.16,16). Jesus kom ikke til verden for å gjøre oss kristne, men for å frelse oss fra våre synder og gi oss evig LIV. 

VIKTIGE kjennetegn på frelse er at man stopper å synde, kommer i rett forhold med Gud og holder Guds bud. (1.Joh.3,9, Åp.22,14). Gud har gitt oss evig liv og dette livet er i Hans Sønn. Den som har Sønnen, har Livet.

Men alt er av Gud, Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at Han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og Han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 2.Kor.5,18-19

Salvation – Reconciliation – Spiritual counseling – Deliverance – Healing