Visjon

Vis side

Frelse – Forsoning – Åndelig rådgivning – Befrielse – Helbredelse 

En VISJON fra Gud kommer til rett tid og på rett sted. Gud har en tid for å tale og en annen tid for å oppfylle det Han har talt. Vi trenger lydighet, trofasthet og tålmodighet. Gud støtter og salver visjonen. Ingenting kan stoppe en visjon fra Gud. 

Fem kjernebegrep forklarer hensikten med Prayer House;  1) Frelse, 2) Forsoning, 3) Åndelig rådgivning, 4) Befrielse og 5) Helbredelse. 

Alt starter med frelse. Ekte frelse kan ikke arves fra mennesker, men innebærer omvendelse og befrielse fra synd. Det er frelsende kraft i navnet JESUS KRISTUS. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt (Mark.16:16).  Navnet Jesus betyr FRELSER. Den som tror på Jesus Kristus får rett til å bli Guds barn.

Viktige kjennetegn på frelse er at man stopper å synde, kommer i rett forhold med Gud og holder Guds bud. (1.Joh.3:9, Åp.22:14). Gud har gitt oss evig liv og dette livet er i Hans Sønn. Den som har Sønnen, har Livet.

Men alt er av Gud, Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at Han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og Han betrodde budskapet om forsoningen til oss  2.Kor.5,18-19  

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham  Joh.3,17  

Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved  Apg.4,12


Salvation – Reconciliation – Spiritually counceling – Deliverance – Healing