Visjon

Frelse – Forsoning – Åndelig rådgivning – Befrielse – Helbredelse 

Fem sentrale kjernebegrep forklarer hensikten med Prayer House;  Frelse, Forsoning, Åndelig rådgivning, Befrielse og Helbredelse.  Vår kraft er i det mektige navnet Jesus Kristus. På Prayer House vil du oppleve at Guds kraft er ekte og mer enn tomme ord.

Frelse kan ikke arves fra mennesker. Ekte frelse innebærer omvendelse og befrielse fra synd – en gjennomgripende forvandling og et helt nytt liv. Navnet Jesus betyr FRELSER. Det finnes ikke frelse i noe annet navn. Den som tar imot Jesus får makt/rett til å bli Guds barn, nemlig den som tror  på Hans navn.

Viktige kjennetegn på ekte frelse er at man stopper å synde, lever i rettferdighet med Gud og mennesker, og holder Guds bud. (1.Joh.3:9, Åp.22:14). Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn. Den som har Sønnen, har Livet!

Men alt er av Gud, Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at Han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og Han betrodde budskapet om forsoningen til oss  2.Kor.5,18-19  

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham  Joh.3,17  

Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved   Apg.4,12


Salvation – Reconciliation – Spiritually counceling – Deliverance – Healing