STÅ opp og skinn; for ditt lys er kommet! Og Herrens herlighet har steget opp over deg. For se, mørket skal dekke jorden, og bekmørke skal dekke folkene; men Herren skal reise seg over deg, og Hans herlighet skal bli sett over deg. Jes.60,1-2