Velkommen til Prayer House! Maks antall 50 friske personer og plassering med avstand etter forskrift. Påmelding: Send SMS med ditt navn til 92083444. (søndagsmøte sendes på Facebook live).