«Velsignet er de RENE AV HJERTET, for de skal SE GUD»

Matt.5:8