Om Prayer House

Mitt hus skal være et bønnens hus. Matt.21,13

Prayer House forkynner evangeliet (gode nyheter) om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vår tro og lære er inspirert og forankret i hele Guds ord, uten sammenblanding med religiøse tradisjoner og filosofi (Kol.2,8). Vårt åndelige fundament er apostlenes og profetenes grunnvoll (lære), med Jesus Kristus selv som hjørnestein (Ef.2,20).

Prayer House er et åndelig hus med kraftfull bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord. Personlige vitnesbyrd som motiverer vår tro. Vi tjener Gud og mennesker med de gaver og evner som Herren har gitt oss (1.Pet.4,10-11). Prayer House er en profetisk menighet.

Prayer House har ikke medlemskap og er ikke tilknyttet noe tradisjonelt kristent trossamfunn. Vi driver ikke med kjøp, salg, forretningsdrift, underholdning eller tradisjonell religiøs virksomhet. Alt foregår uten lønn og økonomiske godtgjørelser.

Prayer House tilbyr samtaler med åndelig rådgivning og forbønn. Det er faste møter hver uke i tillegg til annonserte live-sendinger og bibelseminar.

Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.  1.Kor.15,57