Om Prayer House

Mitt hus skal være et bønnens hus  Matt.21:13

Prayer House forkynner evangeliet om Jesus Kristus, verdens frelser. Vår lære er fullstendig inspirert og forankret i hele Guds ord, uten sammenblanding med religiøse tradisjoner og filosofi (Kol.2,8).

Vi praktiserer ikke medlemskap og er ikke tilknyttet noe trossamfunn. Vi driver heller ikke med noen former for forretningsvirksomhet. Pastor og medarbeidere har ingen lønn eller andre økonomiske godtgjørelser.

En kraftfull bønn og lovprisning i kombinasjon med inspirert forkynnelse av Guds ord er viktige kjennetegn i Prayer House. Personlige vitnesbyrd som motiverer vår tro.

Vårt fundament er apostlenes og profetenes grunnvoll, med Jesus Kristus selv som hjørnestein (Ef. 2,20). Vi tjener Herren med de gaver og den salvelse Han har gitt oss. Prayer House er en profetisk menighet.

Vi tilbyr samtaler med åndelig rådgivning og veiledning. Du er velkommen til å ta kontakt for en avtale. Det er faste møter hver uke i tillegg til annonserte bibelseminar.


Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus  1.Kor.15,57