Om Prayer House

Mitt hus skal være et bønnens hus  Matt.21:13

Prayer House forkynner evangeliet om JESUS KRISTUS, Han som er Guds Sønn, Menneskesønnen og verdens Frelser. Vår tro og lære er inspirert og forankret i hele Guds ord, uten sammenblanding med religiøse tradisjoner og filosofi (Kol.2:8).

Prayer House er et ÅNDELIG hus med viktige kjennetegn som kraftfull bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord. Personlige vitnesbyrd som motiverer vår tro.

Vårt åndelige fundament er apostlenes og profetenes grunnvoll, med Jesus Kristus selv som hjørnestein (Ef. 2:20). Vi tjener Gud og mennesker med de gaver og evner som Herren  har gitt oss (1.Pet.4:10-11). Prayer House er et bønne-hus og en profetisk menighet.

Vi har ikke medlemskap og er ikke tilknyttet et tradisjonelt trossamfunn. Vi driver ikke med kjøp, salg, forretningsvirksomhet eller underholdning. All virksomhet i Prayer House er uten lønn og økonomiske godtgjørelser.

Vi tilbyr samtaler med åndelig rådgivning og forbønn. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en avtale. Det er faste møter hver uke i tillegg til annonserte live-sendinger og bibelseminar.


Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus  1.Kor.15:57