Om Prayer House

Mitt hus skal være et bønnens hus  Matt.21:13

Prayer House forkynner evangeliet om Jesus Kristus, Han som er Guds Sønn, Menneskesønnen og verdens Frelser. Vår lære er fullstendig inspirert og forankret i hele Guds ord, uten sammenblanding med religiøse tradisjoner og filosofi (Kol.2:8).

En kraftfull bønn og lovprisning i kombinasjon med inspirert forkynnelse av Guds ord er viktige kjennetegn i Prayer House. Personlige vitnesbyrd som motiverer vår tro.

Vårt åndelige fundament er apostlenes og profetenes grunnvoll, med Jesus Kristus selv som hjørnestein (Ef. 2:20). Vi tjener Gud og mennesker med de gaver og evner som Herren  har gitt oss (1.Pet.4:10-11). Prayer House er et bønne-hus og en profetisk menighet.

Vi praktiserer ikke medlemskap og er ikke tilknyttet et tradisjonelt trossamfunn. Vi driver ikke med kjøp, salg, forretningsvirksomhet eller underholdning. All tjeneste i Prayer House er uten lønn og økonomiske godtgjørelser.

Vi tilbyr samtaler med åndelig rådgivning og forbønn. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en avtale. Det er faste møter hver uke i tillegg til live-sendinger og annonserte bibelseminar.


Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus  1.Kor.15:57