Om Prayer House

Mitt hus skal være et bønnens hus  Matt.21:13

Prayer House forkynner evangeliet om Jesus Kristus, verdens frelser. Vår lære er fullstendig inspirert og forankret i hele Guds ord, uten sammenblanding med religiøse tradisjoner og filosofi (Kol.2:8).

Vi praktiserer ikke medlemskap og er ikke tilknyttet noe trossamfunn. Vi driver ikke med kjøp, salg eller forretningsvirksomhet. All virksomhet i Prayer House er uten lønn og  økonomiske godtgjørelser.

En kraftfull bønn og lovprisning i kombinasjon med inspirert forkynnelse av Guds ord er viktige kjennetegn i Prayer House. Personlige vitnesbyrd som motiverer vår tro.

Vårt åndelige fundament er apostlenes og profetenes grunnvoll, med Jesus Kristus selv som hjørnestein (Ef. 2:20). Vi tjener hverandre og Herren med gavene Han har gitt oss. Prayer House er en profetisk menighet.

Vi tilbyr samtaler med åndelig rådgivning og veiledning. Du er velkommen til å ta kontakt for en avtale. Det er faste møter hver uke i tillegg til annonserte bibelseminar.


Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus  1.Kor.15:57