Kjernebegrep

ekteFRELSE  RETTFERDIGHET Omvendelse fra synd  Åndens gaver ekteFORSONING  enHERRE, enÅND, enTRO, enDÅP  ÅNDENS SALVELSE  Profetisk  ÅNDELIG RÅDGIVING  IJESUNAVN  Kjærlighet  Glede  Fred  ekteBEFRIELSE  tjene Herren  VISDOMS ORD  ekteHELBREDELSE   Jesu Kristi Vitnesbyrd  overflod av Liv  HELLIGGJØRELSE  Inspirasjon  JESU BLOD  Trofasthet  Tilbedelse  BØNN&FASTE  Kunnskaps ord  Seier Åndens åpenbaring  Tilgivelse  Godhet  SANNHET  GUDS ORD  Oppbyggelse  TRØST  Formaning  REN SAMVITTIGHET  Styrke  Disippel  Mirakler  Frihet  Autoritet  Tillit  Ydmykhet  VELSIGNELSE  Vekst  Utvikling  Modenhet  Barmhjertighet  LYS  Beskyttelse  LOVPRISNING Åndens atmosfære  GUDS RIKE  UFORFALSKET LÆRE  tålmodighet