Gave

Gave

Alle velsignelser fra Gud er gratis! Derfor er alt som skjer i Prayer House også gratis. Vi mottar ingen offentlig økonomisk støtte og samler ikke inn penger i møtene.

Alle inntekter er frivillige gaver fra enkeltpersoner. Dette brukes til betaling av husleie og strøm. Du kan gi en gave til Prayer House ved å bruke:

Bankkonto  1105.29.40127     Vipps  #525511

PayPal  https://www.paypal.me/Prayerhousechurch


Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt  2.Kor.9:10