Gave

Gave

Alle velsignelser fra Gud er gratis!

Prayer House mottar ingen offentlig økonomisk støtte og samler ikke inn penger i møtene. Alle inntekter er frivillige gaver fra enkeltpersoner som i hovedsak brukes til betaling av husleie og strøm. Du som ønsker å gi en gave til Prayer House kan bruke:

Bankkonto  1105.29.40127     Vipps  #525511

PayPal  https://www.paypal.me/Prayerhousechurch

Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. 2.Kor.9,10