Gave

Gave

Alle velsignelser fra Gud er gratis! Alt som skjer i Prayer House er også gratis. Ingen tar betalt og ingen får lønn. Vi mottar ingen offentlig økonomisk støtte. Alle inntekter er frivillige gaver fra enkeltpersoner. Pengene brukes i hovedsak til betaling av husleie og strøm. Du kan gi en gave til Prayer House ved å bruke:

Bankkonto   1105.29.40127

Vipps   #525511

PayPal   https://www.paypal.me/Prayerhousechurch


Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt  2.Kor.9,10