Gave

Gave

Alle velsignelser fra Gud er gratis! Alt som skjer i Prayer House er også gratis. Ingen tar betalt og ingen får lønn. Vi mottar ingen offentlig økonomisk støtte, alle inntekter er frivillige gaver fra enkeltpersoner. Pengene brukes i hovedsak til betaling av husleie og strøm.

Du som ønsker å støtte Prayer House økonomisk kan bruke kontonummer  1105.29.40127 eller vipps #525511


Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt    2.Kor.9,10