Gave

Gave

Alle velsignelser fra Gud er gratis! Alt som skjer i Prayer House er også gratis. Vi mottar ingen offentlig økonomisk støtte og samler ikke inn penger i møtene. 

Alle inntekter er frivillige gaver fra enkeltpersoner. Dette brukes til betaling av husleie, strøm og bønnetelefon. Du som ønsker å gi en gave til Prayer House kan bruke:

Bankkonto  1105.29.40127     Vipps  #525511

PayPal  https://www.paypal.me/Prayerhousechurch


Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. 2.Kor.9:10