Gave

Gave

ALLE velsignelser fra Gud er gratis! Prayer House mottar ingen offentlig økonomisk støtte og samler ikke inn penger i møtene. Alle inntekter er frivillige gaver fra enkeltpersoner.  Gavene brukes i hovedsak til betaling av husleie og strøm. 

BANKKONTO  1105.29.40127     VIPPS  #525511

PayPal  https://www.paypal.me/Prayerhousechurch

Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. 2.Kor.9,10