Søndag

Sun-05-18 16:00 - 18:00
Nils Ankers gate 2, 1776 Halden, Norge
Address: Nils Ankers gate 2, 1776 Halden, Norge
  • Velkommen til søndagsmøte i Prayer House. Inspirert bibelundervisning som bygger din tro. Bønn og lovprisning med salvelse og kraft!

bibel