Åndelig rådgivning

Hva er åndelig rådgivning?

Prayer House er en profetisk menighet. Guds ord lærer at kjærligheten er det første og største, deretter at den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst (1.Kor.14,3). Vi erfarer at åndelig rådgivning er til velsignelse og hjelp for mange mennesker.

Åndelig rådgivning er uten forpliktelser og kostnad. Dette handler i hovedsak om å lytte til råd og veiledning med sterk inspirasjon fra Guds ord og Den Hellige Ånd. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en avtale.

Det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Daniel 2,28