Åndelig rådgivning

Hva er åndelig rådgivning?

Prayer House er en profetisk menighet. Guds ord lærer oss at kjærligheten er det første og største, deretter at den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst (1.Kor.14:3). Den profetiske gaven brukes i Prayer House til velsignelse for mange mennesker.

Tilbud om åndelig rådgivning er helt uten forpliktelser og har selvsagt ingen kostnad. Dette handler i hovedsak om å lytte til råd og veiledning med sterk inspirasjon fra Guds ord og Den Hellige Ånd. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en avtale.


Det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter.  Daniel 2:28