Søndag

  • Velkommen til søndagsmøte i Prayer House. Inspirert bibelundervisning som bygger din tro. Bønn og lovprisning med salvelse og kraft!

bibel