Lørdag

  • Velkommen til inspirert bibelundervisning som bygger din tro. Bønn og lovprisning. Tilbud om forbønn for helbredelse og befrielse.

bibel