«Men når HAN, sannhetens Ånd er kommet, vil HAN veilede dere til hele sannheten; for HAN skal ikke tale av seg selv, men hva enn HAN hører, det skal HAN tale, og HAN vil kunngjøre dere de kommende ting»  Joh.16:13