VELKOMMEN TIL PRAYER HOUSE                                             Tirsdager 18.00  Bønnemøte Lørdager 10.00 Møte for helbredelse og befrielse. Søndager 16.00 Bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord!

NB – forandringer i programmet annonseres på Facebook.