VELKOMMEN TIL PRAYER HOUSE                                             Tirsdager 18.00  Bønnemøte Lørdager 10.00 Møte for helbredelse og befrielse. Søndager 16.00 Bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord!

NB – forandringer i programmet annonseres på Facebook. 

«Men når HAN, sannhetens Ånd er kommet, vil HAN veilede dere til hele sannheten; for HAN skal ikke tale av seg selv, men hva enn HAN hører, det skal HAN tale, og HAN vil kunngjøre dere de kommende ting»  Joh.16:13