VELKOMMEN TIL PRAYER HOUSE                                             Tirsdager 18.00  Bønnemøte Lørdager 10.00 Møte for helbredelse og befrielse. Søndager 16.00 Bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord!

NB – forandringer i programmet annonseres på Facebook. 

Omvendelse fra synd og urenhet

For selv om du vasker deg med salpeter og bruker mye såpe, står din syndeskyld likevel tydelig framfor Meg, sier Herren Gud (Jer.2,22)

Omvend dere, og bli døpt hver og en av dere i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal motta Den Hellige Ånds gave (Apg.2,38)