VELKOMMEN TIL PRAYER HOUSE        Tirsdager 18.00 Bønnemøte – Lørdager 10.00 Møte for helbredelse og befrielse. Søndager 16.00 Bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord!

RING/SMS VÅR BØNNETELEFON 48 39 38 04 Vi vil be for ditt bønnebegjær!

Omvend dere, for himmelens kongedømme er nær! Den som vil til himmelen må først omvende seg fra sin synd, fordi rettferdighet og synd er en umulig kombinasjon. Lys og mørke kan ikke forenes. På grunn av synden lever mennesker i mørket, på vei mot evig  fortapelse. Guds ord lærer oss at den som synder er av djevelen og har ikke del i evig liv. Alle velsignelser i Guds rike starter med omvendelse.

Evangeliet om Jesus Kristus er gode nyheter for alle mennesker. Omvendelse fra synd og troen på Jesus Kristus er frelsens eneste vei. «For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evigvarende liv.» Dersom du er født på nytt vil det være en synlig forandring i livet som alle kan se! «Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Guds sæd forblir i ham; og han kan ikke synde fordi han er født av Gud.» Dette er sann omvendelse og ekte fødsel som kvalifiserer for himmelens kongedømme.

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i Ham, vær rotfestet i Ham og bygd på Ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!»  Kol.2,6-7

«Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.» Salme 1,1-3