VELKOMMEN TIL PRAYER HOUSE                                             Tirsdager 18.00  Bønnemøte    Lørdager 10.00 Møte for helbredelse og befrielse. Søndager 18.00 (OBS SOMMERTID) Bønn, lovsang og inspirert forkynnelse av Guds ord!

RING/SMS VÅR BØNNETELEFON 48 39 38 04 Vi vil be for ditt bønnebegjær!

«Men når HAN, sannhetens Ånd er kommet, vil HAN veilede dere til hele sannheten; for HAN skal ikke tale av seg selv, men hva enn HAN hører, det skal HAN tale, og HAN vil kunngjøre dere de kommende ting»  Joh.16:13

«Velsignet er de RENE AV HJERTET, for de skal SE GUD»

Matt.5:8